Postvæsen – Historie

I 1522 forsøger Christian II sig med nogle ideer, der for første gang minder om et postvæsen, men det kom ikke til at fungere.
Christian IV forsøger sig i 1624, med at lave 9 postruter, hvor en var København – Hamburg. Her blev breve, pakker og gods transporteret med vogn. Det skedte med større held end tidligere, og derfor kaldes dette tiltag også “postvæsenets fødselsattest”.

I 1653 overtog Poul Klingenberg, en købmand fra Hamburg det danske postvæsen. For egene penge og risiko drev han postvæsenet i ca. 30 år. Han udbyggede antallet af ruter og posthuse.

Postvæsenet var nu blevet en god forretning, og det fik Christian V til at villle knytte det nærmere til Kongehuset. I 1685 forærede han Postvæsenet til sin søn Christian Gyldenløve.

Siden 1704 har postvæsenet uniformer været i farverne rødt og gult (oldenborgernes farver), som blev inført under ledelse af Dorothea Krag, der efter Christian Gyldenløves død i 1703, arvede postvæsenet og drev det i ca. 8 år.
24.september 1711 overgår postvæsenet til Staten.

I København begyndte lokalomdeling af post i 1806. Blev i 1861 udvidet til at omfatte 17 byer, og fra 1865 var der omdeling i alle byer. Landpostruterne startede i 1860.

I 1927 blev Postvæsenet og Telegrafvæsenet et væsen: Post og Telegrafvæsenet (P&T). Mellem 1927 og 1980 udviklede P&T sig meget.
I 1986 adskilles Post og Telegrafvæsenet i et generaldirektorat og 6 statsvirksomheder. TeleDanmark A/S oprettes i 1991, og det samme gør GiroBank A/S. Postvæsenet giver GiroBank A/S eneret til brug af posthusene som filialer.

Postvæsenet blev i 1995 en selvstændig offentlig virksomhed. Ejet af Trafikministeret. I 2002 bliver aktieselskabet Post Danmark offiscielt stiftet, efter en vedtagelse i folketinget.

Lidt mere dansk post – historie:

Diligencer blev inført omk. 1800 og var i brug indtil 1912.

1947 startede den første jernbanestrækning, og dermed postens brug af jernbanen.
1856 indføres postvæsenets jernbane-bureauvogne, til transport og sortering post.
Det første nattog kører mellem København og Jylland i 1927.
Da Lillebæltsbroen i 1935 og Storstrømsbroen i 1937 åbnede, blev postbefordringen meget hurtigere.
I 1970 var der 132 bureauvogne, men det faldt til 71 stk. i 1975, da man flyttede post transporten fra jernbane til vejbane.

Den første offiscielle postflyvning blev foretaget i 1919.

Efter 1859 blev der indført husnummere, og postnummere kom i 1967.

Det første frimærke i Danmark blev brugt i april 1851.

Postmester Einar Holbøll fik ideen til julemærket, som førstegang blev udgivet 1904.