Jernbaner – Historie

De første danske jernbaner blev drevet af private selskaber: Det sjællandske Jernbaneselskab øst for Storebælt, og Det danske Jernbane-Driftsselskab vest for Storebælt.
I 1867 overtog staten driften i Jylland og på Fyn, og i1880 på Sjælland.
DSB blev oprettet i 1885 som fælles ledelse for alle landets statsdrevne jernbaner.
1. januar 1999 blev DSB omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed med Trafikministeren som eneejer.
Samtidig oprettedes et nyt aktieselskab, DSB S-tog A/S, til varetagelsen af S-togtrafikken i Hovedstadsområdet.
Den 05 januar 2003 overtog det engelske transportfirma Ariva, efter licitation, dele af jernbaneruterne i vest og midt Jylland.