Politi – Historie

Det danske politis hovedsæde er stadig Politigården i København. Politiets øverste foresatte er justitsministeren, som udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen, politidirektøren og politimestrene, der alle er juridisk uddannede. Under disse ansættes ved normeringslov et antal politiadvokater, politiassessorer og politifuldmægtige, der også alle er jurister. Rigspolitichefen ansætter, flytter, fordeler og forfremmer personalet inden for politikorpset og politiets kontorpersonale; under ham sorterer politiets udrustning og kontorhold, regnskabet over politivæsenets udgifter samt politiafdelinger, der ikke er knyttet til en bestemt politikreds. Det for hele riget fælles politikorps tilstræbes rekrutteret fra alle samfundslag, anerkendte trosretninger og uden hensyn til politisk ståsted, også uden hensyn til køn. Den nye politibetjent gennemgår en grunduddannelse. Efter 3 års grunduddannelse fastansættes man som politibetjent.
Søpolitiet blev i København nedlagt i årene efter 2. verdenskrig.
Det beredne politi fungerede 1882-1973 og igen fra 1998.
Fra 1984 blev der oprettet nærpolitistationer, både i byområder og i mindre tæt beboede områder.