Fængselvæsen – Historie

Det nuværende fængselvæsen blev oprettet i starten af 1930’erne. Men systemet med fængsler strækker sig meget langt tilbage i tiden.

Vi kender gamle historier om fangehuller, på slotte, herregårde o.l., hvor der var fugtigt og rotterne løb omkring. Fangerne forplejning lød på vand og brød. Der er noget anderledes forhold for de indsatte i vore dage.

Omkring 1950 var der 76 arresthuse i Danmark, hvor de fleste var beliggende i købstæderne.
Der var 3 statsfængsler:
Horsens (opført 1853), Vridsløselille (opført 1859), Nyborg (opført 1913).

Fængsel over 5 måneder blev udstået i et statsfængsel. Nyborg havde de yngste fanger, statsfængslerne Horsens og Vridsløselille havde de ældste samt oftere straffede fanger.