Civilforsvaret – Historie

Civilforsvarets historie starter egentlig med værnet civilbeskyttelsen – CB.

Civilbeskyttelsen blev oprettet i årene inden krigsudbruddet af ww2, med henblik på at beskytte civilbefolkningen i tilfælde af luftbombardementer.

Siden 1939 stod Statens Civile Luftværn for civilbeskyttelsesindsatsen.

Statens Civile Luftværn var blevet oprettet på baggrund af en række overvejelser om, hvordan man bedst muligt sikrede befolkningen i tilfælde af luftangreb. Opgaverne bestod i at samarbejde med politi og brandvæsen i tilfælde af et angreb, samt sørge for sanitetsforhold, mørklægning og at informere civilbefolkningen. Luftværnet fik til opgave at beskytte en række byer, der blev udnævnt til luftbeskyttelsesområder.

I 1941 etableredes et Civilt Beskyttelses Udrykningskorps – CBU, som skulle hjælpe det lokale luftværn. De kom bl.a. til at indgå i arbejdet med at hjembringe danske koncentrationslejrfanger umiddelbart inden befrielsen.

1949 vedtoges den første Civilforsvarslov, hvilket medførte, at CBU-korpset blev omstruktureret til Civilforsvaret – CF. Det kommunale Civilforsvar skulle i krigs- og katastrofesituationer sammen med det daglige beredskab hjælpe befolkningen bedst muligt.

Den 1. januar 1993 vedtoges Beredskabsloven, der sammenlagde Civilforsvarsstyrelsen og Statens Brandinspektion og fik navnet Beredskabsstyrelsen. Formålet er stadig at yde hjælp og bistand ved alle slags ulykker og katastrofer.