Hæren – Historie

Hærens historie er lang og meget omfatsrig. Den indeholder mange detaljer, ændringer, og historiske begivenheder, som har været med til at gøre Danmark til det land som vi har i dag.

For ikke at gøre det for uoverskuelig, så medtages her kun en lille del af denne historie. Men der kan findes meget materiale som uddyber emnet, så jeg kan kun opfordre til at finde mere information.

Ca. år 1000
Krig og soltater går langt til bage i tiden. Men man må nok sige at Danmark havde sin storhedstid i Vikingetiden. De danske vikninger var dygtige og havde f.eks. eroberet England, Normandiet, Norge, og dele af Sverige.

Ca. år 1600
I 1614 blev der dannet en national milits, med værnepligt blandt danske bønner.
Efter Danmark havde lidt nederlag i krig mod Sverige, blev enevælden indført.

Ca. år 1700.
I 1733 blev stavnbåndet indført. Nu skulle en bonde blive på det gods han blev født til han var 36 år. Det var for at have nok mandskab på godserne til landmilitsen. Men egentlig var det for at sikre godsejerne arbejdskraft. Det var godsejeren som valgte hvem som skulle i militærtjeneste.
Stavnsbåndet blev afskaffet i 1788, men værnepligten var stadig kun bestemt for bønderne.

Ca. år 1800
Napolion får magten i Frankrig og der føres mange krige i europa. Danmark kan holde sig neutal, og indgår et neutralitetsforbund mellem Rusland og Sverige. Det vil England have Danmark ud af igen, og starter krig mod os.
Derefter sluttede Danmark sig til Napolions Frankrig.
Det var for øvrigt i 1808 at Koldinghus blev brændt ned. Fordi nogle Spanske soldater, som var indkvarteret på slottet, fyrene så meget op i kaminen at der gik ild i det.
Napolion taber krigen, og det får nu også følger for Danmark. F.eks måtte den Danske konge overgive Norge til Sverige.

År 1848-1864
Det er historisk krige mellem Danmark og Tyskland omkring disse år, som er en historie for sig selv. For alle intresserede kan det kun anbefales at søge materiale om denne omfattende periode.
Den ny grundlov bliver færdig d. 5 juni 1849, og indeholder en bestemmelse om værnepligt blandt alle danske mænd.
I krigen 1864 har tyskerne en stor fordel, da det danske materiel er forældet. Trods det, så kæmper de danske soldater tappert for deres land. Men selvfølgelig må Danmark få et nederlag i denne ulige kamp, og tabte Søndejylland.
Tyskland stod meget stærkt, så for at ikke provokere Tyskland, ville Danmark holde sig neutral og forsvaret blev ikke udviklet.

Ca. år 1900
I 1914 udbrød 1. verdenskrig. Der kommer igen en ny forsvarslov. Her nedskæres Hæren kraftig.
Da 2. verdenskrig starter, indkaldes en beredsskabsstyrke. Den 9. april 1940 bliver Danmark besat af Tyskerne. Den lille danske hær kæmper kort men modigt mod overmagten. Regeringen giver ordre om at alt modstand mod tyskerne skal ophøre. Tyskerne overfalder den danske militære styrke, og bemægtiger sig det danske udstyr.
Tyskerne kapitulerer d. 5 maj 1945.

Efter Danmarks befrielse opbygges det danske forsvar langsomt igen.