Flyvevåbnet – Historie

Oprettelsen af et flyvevåben som et selvstændigt værn skete mange steder kort efter 1. verdenskrig. I Danmark oprettede man først 1950 et særskilt flyvevåben (FV) underlagt Flyverkommandoen, som afløsning af Søværnets Flyvevæsen (Luftmarinen) fra 1911 og Hærens Flyvertropper fra 1912. Ved forsvarsordningen af 1970 blev Flyvevåbnet underlagt den fælles forsvarskommando for Hæren, Flåden og Flyvevåbnet. Dets egne kommandoorganer er Flyvertaktisk Kommando og Flyvematerielkommandoen.

Større lande har såvel strategiske som taktiske luftstyrker. Flyvevåbnet indsættes i angreb mod mål på fjendtligt område i strategisk bombning, mens angreb mod jordmål i tilknytning til igangværende operationer betegnes som taktisk flystøtte og mod mål i luften som jagerforsvar. Mindre lande har som regel kun taktiske luftstyrker og jagerforsvar. I mange lande råder hær og flåde over egne fly til rekognoscering, transport og kampopgaver.