Kasket fremstiller

Danske fremstillere af uniformskasketter gennem tiden.

Har du oplysninger om kasket-fabrikanter (de som er her eller andre), etableringsår, adresse(r), året hvor de evt. lukkede, opkøbt m.m., må du meget gerne sende det til mig.

BILLEDER AF FREMSTILLINGSFIRMAERNES LOGO / MÆRKE:

Liste over fremstillere af Danske uniformskasketter:

 • Atelier 2000 – uniforms skrædderi (1986- ). Grundvigs Alle 161, 6400 Sønderborg. Else Duus grundlagde i 1986 Atelier 2000. Der fremstilles uniformer, hovedbeklædning og skræddersyet tøj. F.eks. galla- og selskabsuniformer til forsvaret, præstekjoler til Folkekirkens præster og uniformer til bygarder, loger mfl. Der leverer også hovedbeklædning til uniformerne. Omkring 1997 stifter Else Duus, sammen med sin mangeårige medarbejder Heidi Moisen, aktieselskabet Atelier 2000 Uniforms-skrædderi A/S. 2002 vandt Atelier 2000 kontrakten på gallauniformerne til forsvaret. Den 1. april 2006 fortsætter Heidi Moisen som eneejer. I april 2012 indgås en strategisk alliance mellem Atelier 2000 og C. L. Seifert. Atelier 2000 bliver forhandler af C. L. Seiferts gallaprodukter, der også omfatter hovedbeklædning. Efter alliancen i 2012 ejes Atelier 2000 Uniforms-skrædderi A/S med 50% af Heidi Moisen og 50% af C. L. Seifters indehavere Jens og Anders Eriksen.
 •  
 • Bacher A/S. Amagerbrogade 19, København. (1897-1987 – nu) I 1987 dannes firmaet Bacher og Schilder, ud af firmaerne J.B. Schilder(1851) og J.P. Bacher(1897). ca. 1998, ændres navnet til Bacher A/S, som stadig eksisterer i dag. Bacher A/S skræddersyr alle former for uniformer til bl.a. søens folk, flyselskaber, vagtselskaber. Specialister i galla- og selskabsuniformer. 
 •  
 • Brozek uniformshuer. Peter Bangsvej 112, Frederiksberg. Mathildevej 1, Frederiksberg, tlf. FAsan 2634.
 • Brødrene Andersen, kgl. Hofleverandør.
 • C.J.M. Fyrwald & Co – Guldtækkeri og Etablisement for uniformseffekter. Tordenskjoldsgade 3, Kjøbenhavn.
 •  
 • C.L. Seifert A/S, København. (1865-).
  Den 25. januar 1865 startede C. L. Seifert en specialforretning med alt i skrædderartikler. I 1889 kommer en guldtækkerafdeling til under navnet Seifert & Nørgaard, med adresse på Ny Østergade 1, som i 1896 skiftede navn til C.L. Seifert. I 1903 bliver Seifert kgl. dansk hof leverandør, og 1911 kgl. svensk hofleverandør. Firmaet har hovedsageligt fremstillet og solgt gallauniformer, firmaemblemer i broderi og metal, samt kasketter. Har adresse: St. Regnegade 12, 1110 København K.
 •  
 • Danacap NYBORG HUE- OG KASKETFABRIK ApS (1970 – 2006).
  Nymarksvej 77, 5800 Nyborg.
  C.L. Seifert har overtaget produktionen.
 •  
 • E. Busch, Rosenvængets alle 6.
 • Fængselsvæsnets kasketmageri.
 • J.B. Schilder, Nørregade 7, København K. (1851 – 1987 -) Grundlagt d. 5 april 1851 af Johan Bernhard Schilder. Efter hans død i 1892 overtager enken. Efter 1946 ejes firmaet af E. Bergkrants, J.B. Schilder og S.O. Samild. I 1987 dannes firmaet Bacher og Schilder, ud af firmaerne J.B. Schilder(1851) og J.P. Bacher(1897). Muligvis i 1998, ændres navnet til Bacher A/S, som stadig eksisterer i dag.
 • Jensen & Jørgensen – uniformshuer. Frederiksholms kanal 6, København K.
 • Jentzsch.
 • Karl Hoffmann & Søn.
 • Magasin Du Nord.
 •  
 • M. Holmby & Søn, Torvegade 28, København. Efter info fra 1930, 1944 og 1950; drives forretningen af Mads Hansen Holmby og Sophus Eivind Holmby.
 • Musk ox uniformshuer. Industrivej 9, 4700 Næstved.
 • Petersen Faxes Eftf. Sct. Annæ Plads 20.
 • Petersen Faxes Eftf. – Harald Olsen, Sct. Annæ Plads 20.
 •  
 • Petitgas, Herrehatte-butikken (1857-). François Petitgas åbnede i 1857 en hattebutik på adressen Købmagergade 5. Konger og statsmænd har flere gange besøgt butikken. Butikken blev efter François Petitgas’ død ført videre af hans kone og datter, indtil den i 1923 blev solgt. Kurt P. Jensen startede som butiksbestyrer i 1992 inden han i 2000 overtog Petitgas.
 •  
 • Raskin & Søn.
 • Royal-Club.
 • Statens Konfektionsfabrik (1774-1995). Fabrikken var statsejet og producerede hovedsageligt uniformer til forsvarsministeriet og de øvrige ministerier, som i perioden fra 1932 til 1992 kun måtte købe der. I 1774 blev der på kongelig ordre oprettet »Det kongelige militaire Vahre-Magazin« i Rigensgade, København. 3 klædefabrikanter fik ved kongelig resolution i 1791 tilladelse til at anlægge klædemanufaktur i Usserød. I 1802 blev virksomheden i Usserød overtaget af staten. 1. januar 1985 blev Statens Konfektions status ændret til statsvirksomhed. I 1986 åbnede man en ny konfektionsfabrik i Frederiksværk. Klædefabrikationen på Lyngbyvej blev i 1964 lagt sammen med klædefabrikken i Usserød under navnet Den Militære Klædefabrik. I 1981 indstillede man fabrikationen af metervarer i Usserød. Fra 1. januar 1982 blev fabrikationen på Lyngbyvej omdøbt til Statens Konfektion. 1992 satte staten den daværende Statens Konfektionsfabrik i Nordsjælland på aktier. Men virksomheden kunne ikke klare sig i fri konkurrence. Staten flyttede derfor ordrer på nye uniformer væk fra virksomheden, som så gik konkurs tre år senere. Det daværende Hærens Materielkommando (HMAK) overtog ansvaret for Livgardens og Gardehusarregimentets gallauniformer.
 •  
 • Troelstrup (1908 – nu ) Forretningen Troelstrup blev stiftet i 1908 af Niels Christian Pedersen fra den jyske by Troelstrup. Første forretning lå i et kælderlokale, Møntergade 17 i København. Det gik god med forretningen og få år efter købte Christian Troelstrup (som han blev kaldt) hele ejendommen. Han omdannede bygningen til et stormagasin for herre og drenge-tøj. 1936 flyttede forretningen til Vester Voldgade 5 i København. Hvor butikken også ligger i dag. Efter Christian Troelstrup Juniors tid blev forretningen solgt. I 2008 overtog Claus Frederiksen forretningen.

 • Vertex Uniformer (1846-). Aalborg. Harald Klitgard var uddannet manufakturhandler. Han blev ansat i familiefirmaet Wilhelm Staun, som han overtog ved sin faders død. Wilhelm Staun manufakturhandel startede 1846 og lå Nytorv 13-15 Aalborg. Senere blev konfektionsfabrikken Vertex Uniformer oprettet og der blev fremstillet uniformer til især flyselskaberne, bl.a. SAS. Siden blev Vertex solgt til Kansas A/S i Odense, som fremstiller arbejdstøj.

 •  
 • Wembley Uniforms, Jagtvej 76 København.

Bliver løbende opdateret.